a b o u t

Zijn recent werk bestaat vooral uit portretten en figuren die door middel van abstrahering, introspectief worden en afstand nemen van een specifieke herkenning of persoon. Deze anonimiteit geeft ruimte voor bevreemding, die de kijker aanspreekt en bevraagt. Identiteit ervaart de kunstenaar als een perpetuum mobile: een puzzel die in zijn werk wordt vertaald door een zoekend licht en schaduwspel, waarbij fragmentatie, transparante en dekkende delen, de logica van diepte en voorspelbaarheid breken. Dit alles resulteert in een ‘ onderhuids’ gevoel hetwelk de kunstenaar letterlijk benadert met barsten , textuur en reliëflijnen die zijn doorgetekend in diepere en kwetsbare lagen van het menselijk portret en lichaam. Hierdoor is het beeld gereduceerd naar een kern waarbij een vorm van esthetiek verleidt en de introvertheid van de menselijke psyche verontrust. De wereld die ontstaat tussen deze figuratieve suggestie en abstracte gevoeligheid komt tot stand door de grafische vormgeving te versmelten met de picturale schilderkunst. De kunstenaar varieert met beslissende penseelstreken , die hij heeft geërfd van zijn opleiding in Chinese penseeltechnieken, maar laat zich ook verleiden door de subtiele overgangen van olieverf of houtskoolpoeder die hij in zijn tegenstellingen van olie en water verenigt.

“I work with opacity and transparency. Tactility and texture are important ingredients in my work. It literally feels as the embodiment of a visual contest between opposition and unity. A principle I have embraced from the early beginnings in my paintings and drawings. On the one hand I may vary with decisive brushstrokes, which I inherited from my rigorous training in Chinese brush techniques, but on the other hand be seduced by subtle tonal gradients. What works best for me is the opposition of graphical and pictorial painting, which I combine in a never ending adventure. I have no boundaries when it comes to using materials or techniques and I find it challenging to see how I can unify water and oil based media. The very essence of my work is of course the visual transformation. When I work with the human figure, I love to play with forms that reveal the mechanics and the deeper structure of the body. I have tendency in reaching into the different layers of the body, painting or drawing even what is on the other side or what is not immediately revealed by the eye but only known to the mind. 

Rainier Boidin
Scroll to Top