RAINIER BOIDIN

 C O N T E M P O R A RY     A R T 

latest work
recent portraits 2020
recent abstract landscapes on paper - 2020
recent abstract landscapes on canvas - 2020

over de kunstenaar

Rainier Boidin heeft als vertrekpunt een gevoelig geobserveerde, haast wetenschappelijk bestudeerde werkelijkheid. Toch is die werkelijkheid enkel een aanleiding, nergens een problematische of opdringerige obstructie. Inzet is vooral de doorwerking van Boidins natuurtalent naar een hoogst veelkantige, avontuurlijke stijl die zich niet in de bekende artistieke paradigma’s laat vangen om een fonkelnieuw en in alle opzichten verrassend universum van verbeelding te scheppen

Bart Stouten, dichter en radioproducent bij Klara

about the artist

Rainier Boidin starts from a sensitively observed, almost scientifically studied reality. Still, that reality is only an occasion; it is never a problematic or intrusive obstruction. The main theme is the transformation of Boidin’s born talent into an extremely versatile, adventurous style, which is not confined to the familiar artistic paradigms, to create a shiny new and in all aspects surprising universe of imagination.

Bart Stouten, presenter, VRT radio KLARA 

>
Scroll to Top