C O N T E M P O R A R Y     A R T    –    P O R T R A I T S

recent portraits 2021
portraits on support 2020 -2021
portraits on canvas 2020
portraits on paper 2020

All artwork is available and can be purchased. Contact me for any inquiry. 

Alle kunstwerken zijn beschikbaar en kunnen worden aangekocht. Contacteer mij voor meer informatie 

selfportraits 2019
"A trip to the mind's forgotten continents"
 
"... But what I find most impressive in this entire process is the fact that Rainier Boidin continuously asks himself about the employed medium’s ‘raison d’être’. He does so by joining elements from the hemispheres of water colors and oils; by leaning towards Chinese and Japanese calligraphic techniques, which allow him to operate zen elements and utilize Indian ink’s unmatched precision. Whatever combinations he puts to the fore, you will always be amazed that a drawing can have the same substantiality as a landscape painting or a portrait."

"Een uitje naar de vergeten continenten van de geest"

"... Maar wat ik in heel dit proces nog het meest indrukwekkend vind, is het feit dat Rainier Boidin zich aldoor de vraag naar de ‘raison d’être’ van het gehanteerde medium blijft stellen. Dat doet hij door elementen te verbinden uit de hemisferen van waterverf en olieverf; door aan te leunen bij Chinese en Japanse calligrafietechnieken, die hem toelaten elementen uit zen te hanteren en de ongeëvenaarde trefkracht van Oostindische inkt te benutten. Welke combinaties hij ook inzet, je staat er versteld over dat een tekening ook de wezensgesteldheid van een landschapsschilderij of een portret kan krijgen."
Bart Stouten
VRT radio KLARA
Scroll to Top