C O N T E M P O R A R Y    A R T  –   F I G U R E S

recent figures on canvas - 2020 - 2021
recent figures on canvas - 2020

All artwork is available and can be purchased. Contact me for any inquiry. 

Alle kunstwerken zijn beschikbaar en kunnen worden aangekocht. Contacteer mij voor meer informatie 

Scroll to Top