Monika Macken

Monika Macken

Rainier Boidin, uitbundige en verleidelijke vormen.

De vormgeving in het werk van Rainier Boidin is en blijft een experiment, waarin de grens van de leesbaarheid centraal staat. Deze vernieuwende kunstenaar ‘deconstrueert’ en ‘reconstrueert’ de vormen tot een creatief speelveld, waar de thema’s een ondergeschikte rol spelen.

Begrenzingen en omtrekken worden bepaald door reliëflijnen, die soms een willekeurig pad kiezen en zo het menselijke lichaam of het portret ontbinden, verkennen of samenbrengen. Zo wordt de toeschouwer aangesproken om het werk van Boidin te interpreteren: het tekenen gebeurt dus voor een deel in het aandachtige hoofd van de toeschouwer.

Wanneer men binnenstapt in dit werk komt men terecht in open velden en vor­men, wordt de compacte massa gedesintegreerd en gaat men een soort ritme vinden in de herhaling. Dit dynamisch lijngebruik wordt door de kunstenaar zelf in een vragende vorm gegoten : ‘In welke mate kan een vorm vertaald worden door verschillende verzamelingen van tekensporen?’

De beeldvertaling van deze stelling levert vaak interessante composities op, waarbij heel wat tegenstellingen op, die wedijveren voor de aandacht van de toeschouwer. Elke vorm krijgt een verhaal, dat ondanks zijn figuratieve inhoud en verleiding, toch als abstract wordt waargenomen. Een verhaal, waarin oosterse elementen en invloeden een belangrijke rol spelen. De uitbundiheid en verleidelijkheid van de vormen doen denken aan manga, de Japanse kunst van het striptekenen en tegelijk aan de subtiele eenvoud van de Chinese aquareltechniek.

Dit contrast (of deze vereniging) beweegt zich in sierlijke dansvormen in de ruimte, zwarte inkt en silhouetten vragen om een ‘medeplichtige’ blik, die be­grijpen kan, wat de kunstenaar wil uitdrukken en weergeven. Transparantie en dekking ondersteunen de ziel van het werk. De kunstenaar tast de volledige derde dimensie af : bij sommige interpretaties kan men ‘door-kijken’ alsof men een gebouw binnenstapt , waar muren en deuren weggevallen zijn.

Het werk van Rainier Boidin is een eeuwige reis door een werkelijkheid waar­van alleen hij de geheime sleutel bezit.

Scroll to Top