"Black figures"

Inkt op papier

Ink on paper

Deze “zwarte figuren” zijn met inkt geschilderd naar levend model. De beeldende oplossingsmethode is dikwijls een opeenstapeling van kalligrafische elementen die op een directe en krachtige manier zijn geschilderd.

These “black figures” are painted after live model. The pictorial solution is most often a display of calligraphic elements. I have used the Chinese brush technique to enhance force and expression. 

price: €450 - 70cm x 100cm - 27inches x 39inches.

price: €700 - 70cm x 100cm - 27inches x 39inches.