black figures

zwarte figuren

Deze “zwarte figuren” zijn met inkt geschilderd naar levend model. De beeldende oplossingsmethode is een experiment met kalligrafische elementen, open vormen en anatomische kenmerken die op een directe en krachtige manier zijn geschilderd.

These “black figures” are painted after live model. The pictorial solution is most often a display of calligraphic elements. I have used the Chinese brush technique to enhance force and expression. 

Inkt op papier - 70cm x 100cm

Ink on paper - 70cm x 100cm - 27" x 39"

Inkt op papier – 70cm x 100cm

Ink on paper  – 22″ x 30″

Voor meer informatie kan u mij contacteren mij per e-mail

for more information please contact me by e-mail