Use of images

Use of images

You may download my work for personal and non – commercial use. You may not post or repost the images of this website on the internet. The watermark must remain and be visible on my images. Images must remain unaltered.  Other uses are forbidden without a written consent. 

Thank you for respecting my copyrights.

Gebruik van afbeeldingen.

Afbeeldingen mogen gedownload worden voor persoonlijk gebruik en niet commerciële doeleinden. De afbeeldingen van deze website mogen niet gepubliceerd worden op het internet. Het watermerk moet steeds zichtbaar zijn. Afbeeldingen moeten ongewijzigd blijven. Ander gebruik is verboden zonder schriftelijke toestemming. 

Bedankt voor het respecteren van mijn auteursrechten.

Scroll to Top