Didactische Kunst – Didactic Art

Een “didactisch kunstwerk” aankopen – Purchasing a “didactic artwork”

Deze gallerijen tonen mijn “didactische kunstwerken” die ik heb gerealiseerd tijdens mijn workshops en lessen. Deze werken zijn beschikbaar en kunnen aangekocht worden.

Omwille van de hoeveelheid aan werken geef ik indicatieve prijzen voor een verzameling van werken die aangeduid zijn in het begin van elke gallerij. Afhankelijk van de gebruikte techniek, arbeid en resultaat, kunnen de prijzen variëren. Voor een exacte prijs kan u steeds contact met mij opnemen. Werken kunnen enkel in mijn atelier aangekocht worden. Een atelierbezoek is telkens op afspraak.

Richtprijzen didactische kunstwerken 

  • kunstwerk op Steinbach papier – 55cm x 70cm: €400 
  • kunstwerk op Chinees papier *- 40cm x 60cm / 80cm x 60cm: €700
  • kunstwerk op Chinees papier *- 70cm x 100cm: €900
  • kunstwerk op  papier – 70cm x 100cm: €500 > €800  

* Chinees papier is steeds verlijmd op 350 gr kwalitatief zuurvrij grafiekpapier

Inlijsten van werken op papier is optioneel en is niet inbegrepen in de richtprijs. 

These galleries show my “didactic artworks” that I have realized during my workshops and classes. These works are available and can be purchased.

Due to the amount of works, I give indicative prices for a collection of works indicated at the beginning of each gallery. Prices may vary depending on the technique, labor and result. You can always contact me for an exact price. Works can only be purchased in my studio. A studio visit is always by appointment.

Indicative prices didactic artworks

  • artwork on Steinbach paper – 55cm x 70cm: €400 
  • artwork on Chinese paper *- 40cm x 60cm / 80cm x 60cm: €700
  • artwork on Chinese paper *- 70cm x 100cm: €900
  • artwork on  paper – 70cm x 100cm: €500 > €800

* Chinese paper is always glued on 350 gr high-quality acid-free graph paper

Framing works on paper is optional and is not included in the indicative price.

Didactic Artgalleries

Watercolour portraits

Watercolour cityscapes

Watercolour flowers

Ink on Chinese paper – “The Four Gentlemen”

Newsletter - Nieuwsbrief

Scroll to Top