Create On Paper

Website about my didactic artwork 

Website over mijn didactische werken 

Levenslang leren

“While we teach, we learn.” Dit is een quote van Seneca en wellicht is dit steeds mijn ingesteldheid geweest als leraar in de beeldende kunsten. Lesgeven is een manier om levenslang te evolueren en gezamenlijk op reis te gaan. Een tocht waar inzichten en vaardigheden groeien en het delen ervan ons meer wijs en gelukkiger maakt.

In dit onderdeel van mijn website, publiceer de talrijke demonstraties die ik voor mijn leerlingen gemaakt hebt in de afgelopen jaren. Ondertussen zijn dat duizenden tekeningen, schetsen, aquarellen en inkttekeningen die ik regelmatig zal verwerken en zal publiceren.

livelong learning

“While we teach, we learn.” This is a quote from Seneca. I always have been teaching with this mindset. Teaching is a way to evolve during a whole lifetime and to venture together in a common goal. It’s an adventure where insights grows and by sharing, we become more wise and happy.

In this part of my website, I will publish the numerous demonstrations I made for my pupils in the last years. Meanwhile these are thousands of drawings, sketches,  watercolours, and ink drawings which I will gradually process and publish.