Quick menu

recent works portraits

recent work on canvas

recent werk op doek

abstract landscape on Chinese paper

abstracte landschappen op Chinees papier

portrait on canvas

portret op doek

portrait on paper

portret op papier

figures, ink & watercolour on paper

figuren, inkt & aquarel op papier

figures on canvas

figuren op doek/hardboard

figures, drawings on paper

figuren, tekeningen op papier

abstract works on paper

abstracte werken op papier

abstract works on Chinese paper

abstracte werken op papier

monumental graphic work

monumentaal grafisch werk