C O N T E M P O R A R Y     A R T  –   F I GU R E S

semi abstract figures - 2018 - drawings (ink, pastel, charcoal)
figures - 2017 2018 - (didactic) studies & drawings: mainly charcoal

All artwork is available and can be purchased. Contact me for any inquiry. 

Alle kunstwerken zijn beschikbaar en kunnen worden aangekocht. Contacteer mij voor meer informatie 

Scroll to Top