C O N T E M P O R A R Y     A R T   –  W A T E R C O L O U R   O N   P A P E R

"Blue figures" - ink & watercolour - studies after live model
"Black figures" - ink & watercolour - studies after live model

All artwork is available and can be purchased. Contact me for any inquiry. 

Alle kunstwerken zijn beschikbaar en kunnen worden aangekocht. Contacteer mij voor meer informatie 

Scroll to Top