logo

Reviews

01 Nov 2017

Bart Stouten: A trip to the mind's forgotten continents

A TRIP TO THE MIND’S FORGOTTEN CONTINENTS This exquisite graphic portfolio of Rainier Boidin starts from a sensitively observed, almost scientifically studied reality. Still, that reality is only an occasion; it is never a problematic or intrusive obstruction. The main theme is the transformation of Boidin’s born talent into an extremely versatile, adventurous style, which is not confined to the familiar artistic paradigms, to create a shiny new and in all aspects surprising universe of imagination. Out of this feast […]

01 Nov 2017

Bart Stouten: Exploration des continents oubliés de l'esprit

EXPLORATION DES CONTINENTS OUBLIÉS DE L’ESPRIT Le point de départ de cet extraordinaire portfolio graphique de Rainier Boidin est une réalité observée avec sensibilité et de façon presque scientifique. Cette réalité n’est cependant qu’une impulsion et en aucun cas une obstruction problématique ou envahissante. Le thème central est surtout l’épanouissement du talent inné de Rainier Boidin, son évolution vers un style extrêmement diversifié et aventurier qui ne se laisse pas attraper par les paradigmes artistiques connus, mais qui crée un […]

04 Oct 2015

Bart Stouten

EEN UITJE NAAR DE VERGETEN CONTINENTEN VAN DE GEEST Dit uitmuntend grafisch portfolio van Rainier Boidin heeft als vertrekpunt een gevoelig geobserveerde, haast wetenschappelijk bestudeerde werkelijkheid. Toch is die werkelijkheid enkel een aanleiding, nergens een problematische of opdringerige obstructie. Inzet is vooral de doorwerking van Boidins natuurtalent naar een hoogst veelkantige, avontuurlijke stijl die zich niet in de bekende artistieke paradigma’s laat vangen om een fonkelnieuw en in alle opzichten verrassend universum van verbeelding te scheppen. In dit feest van […]

04 Oct 2015

Gilbert Putteman

RAINIER BOIDIN: EEN KUNSTENAAR DIE GEBOEID IS DOOR WAT HIJ NIET ZIET.   Rainier Boidin is benevens docent aan de Portaelsschool te Vilvoorde,vooral full-time kunstenaar, en dit in de meest ruime zin van het woord. Niet alleen is hij een uitmuntend graficus, maar ook tekent, aquarelleert en schildert hij op een sublieme wijze. Voor Rainier is aquarelleren of tekenen een zoektocht naar de manier waarop je kunt suggereren. Men kan een suggestie creëren door informatie weg te laten. De kunst […]

04 Oct 2015

Monika Macken

Rainier Boidin, uitbundige en verleidelijke vormen. De vormgeving in het werk van Rainier Boidin is en blijft een experiment, waarin de grens van de leesbaarheid centraal staat. Deze vernieuwende kunstenaar ‘deconstrueert’ en ‘reconstrueert’ de vormen tot een creatief speelveld, waar de thema’s een ondergeschikte rol spelen. Begrenzingen en omtrekken worden bepaald door reliëflijnen, die soms een willekeurig pad kiezen en zo het menselijke lichaam of het portret ontbinden, verkennen of samenbrengen. Zo wordt de toeschouwer aangesproken om het werk van […]